Juridische informatie

Eigenaar van de website

Verantwoordelijk uitgever: Alain Boribon voor ICECO nv
Capoue.com is de website van ICECO nv, met als maatschappelijke zetel Keltenlaan 36, B – 1040 Etterbeek (Brussel) en als ondernemingsnummer: 0444.417.277.

De teksten en illustraties op de website www.capoue.com zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten. Zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ICECO nv mogen ze niet worden gekopieerd, gewijzigd of in een andere vorm gepubliceerd.
De foto’s zijn louter illustratief en er kunnen geen contractuele rechten aan worden ontleend.

Contact opnemen met de vennootschap ICECO nv, die eigenaar is van deze website, kan via de contactpagina van deze website. Met deze website wil de eigenaar het publiek toegang geven tot informatie over zijn activiteiten. De eigenaar en de dienstverlener kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website wordt verstrekt.

De dienstverlener die verantwoordelijk is voor het creëren van de website en zijn activiteiten

De website werd gecreëerd en uitgevoerd door EASI IE.

Toegang tot de website

De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische onbeschikbaarheid van de website, ongeacht of die te wijten is aan overmacht, onderhoud, een update, een wijziging aan de website, een ingreep van de host, een netwerkstoring, een stroomonderbreking of nog een slechte configuratie of verkeerd gebruik van de computer van de gebruiker.

Links

Een gebruiker die via een hyperlink op de website van Capoue wordt doorverwezen naar een website van derden, erkent dat ICECO nv (Capoue) geen controle heeft over de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen. Bijgevolg kan ICECO nv in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van websites die toegankelijk zijn via hypertekstlinks op de website www.capoue.com.